Fala uderzeniowa – udział w Programie Szwajcarskim

 


Firma Reh-Med Rehabilitacja Medyczna Jakub Szewczyk w okresie od 13 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pt. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Reh-Med Rehabilitacja Medyczna Jakub Szewczyk poprzez zakup nowoczesnego aparatu”, który jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wartość współfinansowania szwajcarskiego wynosi 7 758,47 CHF.

Celem ogólnym jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REH-MED Rehabilitacja Medyczna Jakub Szewczyk poprzez zakup aparatu do terapii falami uderzeniowymi i rozszerzenie oferty świadczonych usług o terapię falami uderzeniowymi.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

1. Wzrost aktywności gospodarczej firmy poprzez wprowadzenie nowej usługi do oferty firmy – terapii falami uderzeniowymi.
2. Zastosowanie nowoczesnych technologii w ramach terapii rehabilitacyjnej.
3. Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez obsługę nowych grup pacjentów.

Z zasadami programu można się zapoznać pod wskazanymi adresami:

http://www.programszwajcarski.gov.pl/ *
http://www.swisscontribution.admin.ch/poland*

27 listopada, 2014